Profilaktyka zdrowia

Krakowianin, wdychając smog, wypala rocznie 2,5 tys. papierosów