Psychologia

Komunikacja w organizacji – jakie występują bariery i jakie są rodzaje komunikacji?

Ludzie rozmawiający w biurze

Fot. Hero Images / Getty Images

Psychologia

Komunikacja w organizacji – jakie występują bariery i jakie są rodzaje komunikacji?

Ludzie rozmawiający w biurze

Fot. Hero Images / Getty Images

Komunikowanie się w organizacji jest procesem, który może przebiegać w różny sposób. Aby nauczyć się, jak najbardziej efektywnie komunikować w organizacji, warto poznać rodzaje komunikacji w organizacji (pionowe, poziome, formalne, nieformalne). Łatwiej wówczas będzie nam sprostać barierom komunikacyjnym w organizacji, które naturalnie mogą wystąpić.

Komunikacja w organizacji to niezwykle ważne i skomplikowane zagadnienie, na którego temat powstało wiele publikacji naukowych. Wyróżniamy komunikację wewnętrzną w organizacji, jak i zewnętrzną, komunikację pionową i poziomą w organizacji. Znając podstawy komunikowania się, w organizacji i firmie będziemy lepiej rozumieli procesy decyzyjne i efektywniej współpracowali w grupie.

Czym jest komunikacja w organizacji?

Komunikacja w organizacji to nie tylko proces wymiany informacji pomiędzy pracownikami lub pracownikami a managerami. To także niezwykle istotny element kształtowania wartości i kultury organizacyjnej , która jest specyficzna i oryginalna dla każdej organizacji. Każdy, kto rozpoczyna nową pracę, od razu przekonuje się o tym, co wolno, a czego nie wolno, jak komunikować się w organizacji i na czym polega komunikacja pionowa i pozioma w organizacji . Warto poznać teoretyczne rodzaje komunikacji w organizacji, aby móc je skuteczniej zastosować w praktyce.

Komunikacja w organizacji to podstawowy element funkcjonowania każdej firmy, od której zależą takie aspekty, jak np.:

· podział zadań i kompetencji,

· atmosfera w zespole,

· kultura organizacyjna,

· dopuszczalne normy zachowywania się do siebie nawzajem.

Powyższe kwestie w znacznej mierze zależą właśnie od tego, jak wygląda proces komunikowania się w organizacji, ale także pośrednio wpływają na szereg innych rzeczy , np.:

· obieg dokumentacji w firmie,

· podejście do klienta,

· morale pracowników,

· efektywność pracy,

· skuteczność współpracy w grupie,

· wyniki finansowe.

Jak widać, komunikacja w organizacji to fundament, bez którego nie można zbudować dobrze prosperującej firmy . Trudno również liczyć na wieloletnią pracę u danego pracodawcy, jeśli nie zaadaptujemy się do warunków komunikacji w firmie. Dlatego też poniżej przedstawiamy, jak modelowo powinna wygląda komunikacja w organizacji, jakie są rodzaje komunikacji w organizacji i na jakiego typu bariery komunikacyjne w organizacji możemy napotkać już pierwszego dnia w pracy.

Podstawowe cechy skutecznej komunikacji interpersonalnej w organizacji. Jak należy ze sobą rozmawiać w firmie?

Zbiór sposobów komunikowania się pomiędzy ludźmi określamy mianem komunikacji interpersonalnej w organizacji . Możemy ją podzielić na werbalne i niewerbalne typy komunikacji . Błędy w komunikacji interpersonalnej są z reguły najbardziej błahe, ale mogą powodować poważne problemy.

Werbalna komunikacja interpersonalna w organizacji dotyczy wszystkich zasad i norm mówienia. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób można się do siebie odzywać, aby była efektywna komunikacja w organizacji . Niewerbalny rodzaj komunikacji dotyczy wszystkich znaków niesłownych – mimiki, gestykulacji, sposobu patrzenia, a nawet sposobu chodzenia. Aby prowadzić jak najbardziej efektywną komunikację, starajmy się zawsze zachować skupienie na odbiorcy. Gwarantuje to tzw. aktywne słuchanie, w którym obędziemy się bez psujących wizerunek gestów (nagminne drapanie po podbródku itp.) i podobnych zachowań.


Zobacz film: Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa i seksuologa?Źródło: Dzień Dobry TVN

Komunikacja formalna i nieformalna w organizacji

Typ komunikacji w organizacji dzielimy także ze względu na kryterium okoliczności . W tym aspekcie wyróżniamy komunikację wewnętrzną w organizacji, komunikację zewnętrzną w organizacji, a także komunikację formalną i nieformalną w organizacji .

Przede wszystkim dotyczą one okoliczności procesu komunikacji. Przykładowo, innymi zasadami określa się kontakt między pracownikami, którzy są na przerwie, rozmawiają ze sobą luźno, a innymi korespondencję z klientem . Pierwszy przykład ilustruje typowa nieformalna komunikacja wewnętrzna w organizacji . Prowadzenie korespondencji z klientem (zakładając, że mamy do czynienia z profesjonalnym pracownikiem) będzie z kolei idealnym przykładem formalnej komunikacji zewnętrznej w organizacji. Jeśli jesteśmy sprzedawcą i kontaktujemy się z klientem w jego domu prywatnym, to będzie to nieformalna komunikacja.

Komunikacja pionowa i pozioma w organizacji

Kolejne rozróżnienie na rodzaje komunikacji w organizacji będzie dotyczyć tego, z kim rozmawiamy . Na podstawie tego wyróżniamy komunikację pionową i poziomą w organizacji .

Komunikacja pionowa w organizacji (inaczej wertykalna) d otyczy sposobu komunikacji w organizacji pomiędzy pracownikami a szefem lub innym wyższym szczeblem (np. menadżerskim). Komunikacja w dół dot. kontaktu wyższego szczebla z niższym, a komunikacja w górę adekwatnie na odwrót. Jak możemy się domyślać, komunikacja pozioma to z kolei komunikacja w organizacji, która zachodzi pomiędzy pracownikami tego samego szczebla .

To właśnie w tego typu komunikacji najczęściej natrafiamy na bariery komunikacyjne w organizacji , np. brak czasu na wysłuchanie kogoś, złe zarządzanie, brak przekonania o tym, kto podejmuje decyzje itp. Wynikać mogą z braku ustalenia reguł komunikowania się w organizacji i stanowią błąd szczebla zarządzającego.

Co sądzisz o tym artykule?
47
3
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0