Styl Życia

Jak wierzyć w Boga w dzisiejszym Kościele? Czy wierni zaczną decydować się na apostazję?

Styl Życia

Jak wierzyć w Boga w dzisiejszym Kościele? Czy wierni zaczną decydować się na apostazję?

Po emisji dokumentu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" nie słabną echa dyskusji na temat pedofilii wśród księży i reakcji Kościoła na zawarte tam treści. Zasadnym staje się więc pytanie, czy Polska podzieli losy Irlandii, która po aferze pedofilskiej odwróciła się od Kościoła. Czy polscy wierni zaczną decydować się na apostazję? Co powinien zrobić Kościół, aby temu zapobiec? O problemach i grzechach Kościoła rozmawialiśmy w Dzień Dobry TVN z Weroniką Kostrzewą, szefową publicystyki Radia Plus, Krzysztofem Skórzyńskim, dziennikarzem Faktów TVN i jezuitą ks. dr Jackiem Prusakiem.

Apostazji może dokonać każdy pełnoletni członek Kościoła Katolickiego, który uzyskał pełnoletniość. Możliwość porzucenia religii zaliczana jest do praw człowieka i jest chroniona przez Kartę Praw Podstawowych, traktat lizboński oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Czy coraz więcej polskich wiernych zdecyduje się na apostazję po obejrzeniu filmu braci Sekielskich - "Tylko nie mów nikomu"?

>>> Zobacz także:

Według Weroniki Kostrzewy:

Oczywiście mogą się pojawić takie manifesty, także na użytek mediów społecznościowych. Ale nie sądzę, by ktoś kto wierzy, zdecydował się na taki krok, ponieważ zawiódł się na ludziach Kościoła. Raczej inaczej spędzi niedzielę, wykreślając z planu msze święte. Jednak ten człowiek do Kościoła wróci, jeśli spotka na swojej drodze Boga. A to często dzieje się za pośrednictwem drugiego człowieka, który nie musi nosić sutanny.

Apostazja – świadome i dobrowolne porzucenie wiary

Co to jest apostazja? Apostazja to określenie zaczerpnięte z języka greckiego i oznacza „odstąpienie”. To pojęcie znane w wielu religiach. Apostata w judaizmie jest wykluczony ze wszystkich rytuałów religijnych i nie może zostać pochowany na cmentarzu żydowskim. U świadków Jehowy osoba taka nazywana jest „wykluczonym”. Również w islamie możliwa jest apostazja, pod warunkiem, że nie wiąże się ona ze zwalczaniem wyznawców. W katolicyzmie aktu apostazji może dokonać każda osoba pełnoletnia, która spełni określone warunki. Nie jest to jednak proces łatwy. Odejście od kościoła to decyzja bardzo poważna, która musi być podjęta w pełni świadomie i dobrowolnie. Osoba porzucająca wiarę to apostata.

Apostazja w Polsce – procedura

Jak dokonać apostazji? Przede wszystkim należy dobrze przemyśleć chęć wystąpienia z Kościoła. W procesie apostazji niejednokrotnie osoba starająca się o porzucenie wiary będzie namawiana przez rodzinę, znajomych, a szczególnie przez księdza proboszcza, aby tego nie robić. Kolejny krok to skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów, takich jak:

  • pisemne oświadczenie woli złożone osobiście u proboszcza na plebanii,
  • trzy kopie deklaracji wystąpienia,
  • oryginał i kopia świadectwa chrztu świętego,
  • dowód osobisty.

Oświadczenie woli, składane u proboszcza, aby było ważne, musi zawierać następujące elementy:

  • dane personalne,
  • informację o woli wystąpienia,
  • motyw czynu,
  • informację o braku przymusu,
  • informację o świadomości konsekwencji apostazji,
  • informację o miejscu (parafii) chrztu i jego dacie.

Jeżeli we wniosku o apostazję zabraknie niektórych wymaganych danych, będzie on uznany za nieskuteczny, co jest jednoznaczne z jego odrzuceniem. Zdarza się, że podważane są oświadczenia woli będące kopiami dokumentów znalezionych np. na stronach internetowych. Argumentowane jest to brakiem dojrzałości i brakiem świadomości podejmowanej decyzji.

Apostazja krok po kroku

Aby wypisać się z Kościoła katolickiego, należy uzyskać świadectwo chrztu z parafii, w której zostało się ochrzczonym. Najczęściej wydawane jest od razu. Z dokumentem tym oraz z pozostałymi wyżej wymienionymi, należy udać się do proboszcza parafii zamieszkania. Duszpasterz weryfikuje tożsamość i przeprowadza poważną rozmowę, podczas której pyta o motywy i próbuje, co jest jego zrozumiałym obowiązkiem, odwieść od decyzji. Następnie odbywa się podpisanie trzech egzemplarzy aktów wystąpienia. Jeden egzemplarz zachowuje osoba chcąca porzucić wiarę, drugi egzemplarz zostaje w dokumentach parafialnych, a trzeci wysyłany jest do kurii. Po pewnym czasie, po zapoznaniu się z aktem, kuria powinna polecić proboszczowi zamieszczenie wpisu w księdze chrztów o wystąpieniu. Jego potwierdzeniem jest ponowne otrzymanie świadectwa chrztu, na którym znajduje się adnotacja o wyjściu z Kościoła.

Apostazja – konsekwencje

Apostazja wiąże się z wieloma konsekwencjami. Jest zerwaniem więzi, jaka łączy osobę wierzącą z Kościołem. Porzucenie wiary to jednocześnie świadoma rezygnacja ze wszystkich sakramentów, godności i przywilejów w Kościele katolickim. Uzyskanie ślubu kościelnego po apostazji jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Należy spełnić liczne warunki określone w prawie kanonicznym (m.in. potrzebne jest zezwolenie ordynariusza). Warto jednak pamiętać, że dla Kościoła katolickiego apostata jest nadal członkiem wspólnoty. Dlaczego? Ponieważ chrzest to sakrament nieusuwalny.

Powrót do Kościoła

Po apostazji powrót do Kościoła jest możliwy. Decyzja o tym leży w gestii ordynariusza. Może on nałożyć kary pokutne na apostatę. W wyjątkowych okolicznościach prawo ponownego przyjęcia apostaty do Kościoła przysługuje biskupom.

Co sądzisz o tym artykule?
88
10
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
5
09.04.2020
zuzka
"alb Bóg, albo diabeł"....współczuję życia w świecie fantasy. Wygląda na to że wszyscy co wierzą w innego boga są źli...szczerze współczuję światopoglądu. Kto nie ma własnego zdania i szacunku do życia jest wciągany w posługę zepsutego do szpiku kościoła, kościoła pychy, zachłanności, obżarstwa...
30.01.2020
albo Bóg,albo diabeł
Ks egzorcysta Michał Olszewski w swojej książce "Egzorcyzm posługa miłości " podaje ciekawy szczegół.
70 % opętanych osób jakie do niego trafia podpisało wcześniej akt apostazji lub miało w sercu taki zamiar.
18.01.2020
wolny od kk
To wszystko nieprawda apostazja to koń trojański kościoła. Żeby wystąpić wystarczy napisać oświadczenie woli przesłać listem poleconym na adres parafii chrztu, ksiądz pokwituje zwrotkę i ot cała procedura, ale ciemny lud wszystko kupi....
09.01.2020
Ochszczony bez swojej woli
Czas na zmiany..............
01.12.2019
Ewka
Wielkie dzięki za tak konkretny opis.
Rozwiń wszystkie komentarzy