Porady

Sposoby uzyskiwania odpisu księgi wieczystej

księgi

Fot. Carol Yepes / Getty Images

Porady

Sposoby uzyskiwania odpisu księgi wieczystej

księgi

Fot. Carol Yepes / Getty Images

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy może być konieczne dostarczenie odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Zdobycie każdego z tych dokumentów wymaga od petenta przejścia określonej ścieżki. Najczęściej jednak to odpis księgi wieczystej jest niezbędny przy załatwianiu spraw typu: kupno mieszkania. Jak zatem uzyskać odpis zwykły lub odpis zupełny księgi wieczystej?

Instytucja, do której należy zgłosić się po odpis księgi wieczystej to Wydział Ksiąg Wieczystych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Trzeba złożyć w nim stosowny wniosek, udając się osobiście lub przesyłając go listownie. Wniosek o odpis księgi wieczystej składa się na obowiązującym formularzu KW-ODPIS, który można pobrać przez Internet lub uzyskać w sądzie rejonowym. Złożenie wniosku wiąże się z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości zależnej od rodzaju dokumentu, który sąd ma wydać.

Więcej:

Rodzaje odpisów księgi wieczystej

Przed złożeniem wniosku o odpis z księgi wieczystej należy ustalić, jaki dokument jest potrzebny do rozstrzygnięcia danej sprawy. Czy ma być odpis zwykły z księgi wieczystej, czy jednak odpis zupełny księgi wieczystej. Odpis zwykły to inaczej odpis aktualny, który przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a także wszelkie wzmianki o wnioskach, skargach i apelacjach. „Odpis zwykły stanowi dokument niezbędny do sprawdzenia stanu nieruchomości, transakcji bankowych, transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości. Odpis zwykły księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej. Odpis zwykły nie zawiera również wpisów wykreślonych”. Inaczej wygląda odpis zupełny księgi wieczystej, który oprócz aktualnego stanu rzeczy zawiera także wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, apelacjach, skargach kasacyjnych i innych. Wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle.

Wniosek o odpis księgi wieczystej

Wypełniony formularz wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej (zupełnego bądź zwykłego) należy złożyć (osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej) do sądu rejonowego prowadzącego Wydział Ksiąg Wieczystych, właściwego dla położenia nieruchomości. Formularz wniosku można pobrać z internetu, wypełnić i złożyć w sądzie, uiszczając stosowną opłatę skarbową. Jeśli petent nie posiada dostępu do internetu, wniosek może pobrać z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Jeśli wniosek zostanie wysłany pocztą, sąd ma 30 dni roboczych od momentu otrzymania pisma na przygotowanie dokumentu.

Istnieje także inny sposób pozyskania odpisu z księgi wieczystej, tzw . elektroniczny odpis z księgi wieczystej . Samodzielnie wydrukowane dokumenty, które pochodzą z internetowego systemu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych są honorowane przez urzędy i instytucje. Niezbędny dokument (odpis zwykły, zupełny) można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie, należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu, który można samodzielnie wydrukować (bez pieczęci i podpisów) lub wnioskować o jego dostarczenie pocztą. Od tego, jaki rodzaj dokumentu zostanie wybrany, zależy również wysokość opłaty skarbowej. Odpis, który zostanie przesłany pocztą będzie podpisany i zaopatrzony we wszystkie urzędowe pieczęcie. Dokument wydrukowany będzie posiadał nadany, unikalny 36-cyfrowy numer kontrolny. Uzyskanie odpisu księgi wieczystej przez internet jest proste i szybkie.

Zobacz także: Upadłość konsumencka. Jak wygląda postępowanie?

Opłata za odpis księgi wieczystej

Złożenie wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiedniej opłaty. Jeśli dokument pozyskujemy drogą internetową, opłaty są niższe i kształtują się:

  • odpis zwykły wydrukowany samodzielnie – 20 zł, wysyłany pocztą – 30 zł,
  • odpis zupełny wydrukowany samodzielnie – 50 zł, wysyłany pocztą – 60 zł.

Koszt dokumentu uzyskany w Sądzie Rejonowym to 30 zł za odpis zwykły i 60 zł za odpis zupełny. Opłaty za wypis z konkretnych ksiąg uzyskane drogą tradycyjną wynoszą:

  • z jednego działu – 15 zł,
  • z dwóch działów – 20 zł,
  • z trzech działów – 25 zł,
  • z czterech działów – 30 zł.

Uzyskane drogą elektroniczną:

  • z jednego działu wydrukowane samodzielnie – 5 zł, przesłane pocztą – 15 zł,
  • z dwóch działów – 10 zł lub 20 zł,
  • z trzech działów – 15 zł lub 25 zł,
  • z czterech działów – 20 zł lub 30 zł.

Do czego przydaje się aktualny odpis księgi wieczystej?

Odpis z księgi wieczystej jest niezbędny podczas załatwiania spraw, takich jak kupno nieruchomości, mieszkania czy też uzyskania kredytu hipotecznego. Przed kupnem nieruchomości należy sprawdzić wiele rzeczy m.in. kto jest jej właścicielem, brak obciążenia hipoteką bądź służebnością, a także ewentualność przeprowadzania sprawy spadkowej. Te wszystkie informacje znajdują się właśnie w księdze wieczystej nieruchomości.


Zobacz film: Uprawnienia policji i straży miejskiej. Źródło: Dzień Dobry TVN

Co sądzisz o tym artykule?
80
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0