Motoryzacja

Na czym polega homologacja?

Kobieta w samochodzie z kartą kredytową

Fot. Hybrid Images / Getty Images

Motoryzacja

Na czym polega homologacja?

Kobieta w samochodzie z kartą kredytową

Fot. Hybrid Images / Getty Images

Homologacja jest procesem, na podstawie którego może być wydana decyzja o dopuszczeniu pojazdu do ruchu albo maszyny do jej użytkowania.

  • Co to jest homologacja pojazdu?
  • Jakie wyróżniamy rodzaje homologacji?
  • Ile kosztuje homologacja?
  • Homologacja przemienna – czy i kiedy jest możliwa?


Zobacz też: Ekonomiczne auta – czym się charakteryzują?


Władza homologacyjna po przeprowadzeniu procesu homologacji pojazdu wydaje specjalne świadectwo homologacji danego typu pojazdu, dzięki któremu możliwa jest jego rejestracja.

Co to jest homologacja pojazdu?

Homologacja pojazdu to specjalny proces, w toku którego weryfikuje się, czy dany pojazd jest zgodny z normami i obowiązującym prawem, i czy może zostać dopuszczony do ruchu. Proces homologacji kończy się wtedy, gdy odpowiednia władza wydaje albo odmawia wydania świadectwa homologacji pojazdu. Kiedy dla danego typu pojazdu zostaje wydane świadectwo homologacji, oznacza to, że auto może zostać zarejestrowane. Samochody osobowe z homologacją posiadają więc ten szczególny walor, że można je od razu rejestrować, gdyż jest wydane w odniesieniu do nich świadectwo homologacji.

Jakie wyróżniamy rodzaje homologacji?

Popularne rodzaje homologacji to np. homologacja aut ciężarowych (tzw. homologacja ciężarowa ), homologacja samochodu osobowego, homologacja ciężarowa na samochód osobowy, homologacja całopojazdowa.

Co ciekawe, homologacja dotyczy nie tylko samochodów. Spotyka się też przypadki homologacji sprzętów związanych z pojazdami, np. homologacja na hak, homologacja na przyczepkę samochodową, homologacja przyczepy rolniczej , homologacja na hak samochodowy , homologacja części samochodowych, homologacja świateł, homologacja opon.

Homologacja to również proces przeprowadzany w odniesieniu do sprzętów biurowych, najbardziej znana jest homologacja kasy fiskalnej. W przypadku homologacji kas fiskalnych w wydawanym świadectwie homologacji potwierdza się dopuszczalność kas do stosowania. Obecnie świadectwo to jest wydawane na okres 4 lat. Homologacja telefonu to uzyskanie poświadczenia, że sprzęt działa prawidłowo i nadaje się do dalszego użytku.

Znanym przykładem homologacji jest również homologacja na gaz . Po dziesięciu latach użytkowania butli z gazem LPG jej posiadacz powinien ją poddać homologacji. Dopiero uzyskanie świadectwa homologacji na kolejny okres uprawnia do legalnego jej stosowania.

Szczególnych typem homologacji jest homologacja europejska. Oznacza ona, że świadectwo homologacji wydane w jednym kraju Unii Europejskiej jest ważne również na terenie wszystkich pozostałych krajów UE.

Zobacz film: Prowadzenie auta na kacu, źródło: Dzień Dobry TVN


Powszechne jest wydawanie homologacji z oznaczeniem E i cyfrą. Takie świadectwo homologacji oznacza, że dany produkt jest dopuszczony do użytku w Europie, a proces homologacji przeprowadzono na terenie konkretnego kraju. Przykładowo:

· homologacja E2 oznacza, że homologacja była wydana we Francji,

· homologacja E3 – wydana we Włoszech,

· homologacja E1 – wydana w Niemczech,

· homologacja E4 – wydana w Holandii,

· homologacja E11 – wydana w Wielkiej Brytanii itp.

· homologacja E20 – wydana w Polsce.

Ile kosztuje homologacja?

Uzyskanie świadectwa homologacji jest odpłatne. Koszt zależy od typu realizowanej homologacji – inną kwotę za to świadectwo homologacji zapłaci posiadacz butli gazowej, a inną posiadacz auta czy przyczepy samochodowej. Homologacja auta będzie droższa niż homologacja kasy fiskalnej czy homologacja części pojazdu. Dokonujący homologacji może się spodziewać następujących kosztów:

· za wydanie świadectwa homologacji po przeprowadzonej homologacji w odniesieniu do pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, przyczepy, motocykla, zabudowy pojazdu samochodowego opłata wynosi 1600 PLN,

· za wydanie świadectwa homologacji po przeprowadzonej homologacji części pojazdu lub pojedynczego elementu wyposażenia pojazdu (np. haka) opłata wynosi 400 PLN,

· za wydanie świadectwa homologacji za gaz w odniesieniu do butli gazowej LPG opłata wynosi maksymalnie 200-250 PLN,

· za wydanie świadectwa homologacji kasy fiskalnej płaci się zwykle do 1200-1500 PLN.

Homologacja przemienna – czy i kiedy jest możliwa?

Taki typ homologacji jest jak najbardziej możliwy. Dotyczy to sytuacji, kiedy ktoś posiada przykładowo auto ciężarowe (z homologacją N1 ), ale chcę je zarejestrować w Polsce jako auto osobowe lub odwrotnie. Kierowcy decydują się wówczas na przeprowadzenie homologacji ciężarowej na samochód osobowy albo homologacji z auta osobowego na ciężarowe . Jak to wygląda w praktyce? Kierowca, który chce zarejestrować auto ciężarowe ( auto z homologacją N1 ) na osobowe, powinien udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Tam należy zrobić badanie techniczne w zakresie wprowadzonych w aucie zmian konstrukcyjnych lub innych. Jeśli auto spełni standardy dopuszczenia do użytku mimo zmian, zostaje wydane świadectwo z oznaczeniem go jako auta osobowego. Można wówczas przystąpić do jego rejestracji.

Co sądzisz o tym artykule?
81
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0