Motoryzacja

Oświadczenie o kolizji drogowej – kiedy i jak je spisać?

Stłuczka na drodze. Załamana kobieta kuca przy samochodzie i dzwoni po pomoc.

Fot. Image Source / Getty Images

Motoryzacja

Oświadczenie o kolizji drogowej – kiedy i jak je spisać?

Stłuczka na drodze. Załamana kobieta kuca przy samochodzie i dzwoni po pomoc.

Fot. Image Source / Getty Images

Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym doszło jedynie do szkód materialnych, a osoby uczestniczące w nim nie odniosły obrażeń. Ludzie w takich sytuacjach zachowują się nerwowo, obarczając winą za spowodowanie kolizji drugą stronę. Warto więc wiedzieć, co zawrzeć w oświadczeniu o kolizji drogowej.

Istotą sporządzenia dokumentu, jakim jest oświadczenie o kolizji drogowej, jest zawarcie w nim przebiegu zdarzenia. Oświadczenie powstaje, gdy kierowcy nie są zgodni co do przebiegu samej kolizji (a tak jest najczęściej) lub gdy z miejsca zdarzenia uciekł jej sprawca.

Kolizja drogowa – istota i przyczyny

W polskim prawie nie funkcjonuje pojęcie kolizji drogowej. Jest to termin używany przez kierowców. Istotą kolizji drogowej jest to, że żaden z jej uczestników nie ucierpiał, ale doszło do uszkodzenia pojazdów. Przyczyny kolizji mogą być różne. Najczęściej do kolizji dochodzi z powodu:

· nieprzestrzegania pierwszeństwa przejazdu,

· niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze,

· nieustąpienia pierwszeństwa rowerowi, który przejeżdża przez przejście pieszo-rowerowe,

· nieutrzymania bezpiecznej odległości między pojazdami,

· nieprawidłowego wykonania manewru wyprzedzania innego pojazdu.

Kolizja drogowa zawsze jest zdarzeniem, które budzi wiele emocji. Głównie dlatego, że gdy żaden z kierowców nie ma kamery przy swoim pojeździe, każdy z nich stoi na stanowisku, że nie doprowadził do tego zdarzenia.

Jak się zachować w obliczu kolizji drogowej?

W razie kolizji drogowej prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierujących pojazdami do odpowiedniego zachowania się. Polega ono na:

· zatrzymaniu pojazdów w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych uczestników ruchu,

· użyciu odpowiednich środków ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu spowodowania kolizji,

· usunięciu niezwłocznie pojazdu z miejsca zdarzenia, aby nie tamować ruchu kołowego,

· podaniu danych personalnych swoich, właściciela i danych dotyczących zakładu ubezpieczeniowego, z którym została zawarta polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej.

Uzyskanie pełnego odszkodowania jest możliwe, jeśli poszkodowany zachowuje się właściwie na miejscu kolizji. Jeżeli sprawca kolizji przyjmuje na siebie winę i może to potwierdzić oświadczeniem, policji się nie wzywa. Podobnie postępuje się również w sytuacji, gdy sprawca ma wszystkie potrzebne dokumenty, a dane w nich zawarte są zgodne. Wtedy obaj uczestnicy powinni złożyć oświadczenie o kolizji drogowej.

Zobacz film: Czy apteczki samochodowe powinny być obowiązkowe? Źródło: Dzień Dobry TVN

Oświadczenie o kolizji drogowej – kto i kiedy je składa?

Oświadczenie o kolizji drogowej to dokument, w którym wpisywane są dane osobowe poszkodowanego i sprawcy. Składane jest niezwłocznie po usunięciu pojazdów z jezdni. Założeniem oświadczenia o kolizji drogowej jest wskazanie, kto w niej uczestniczył, jakie pojazdy, którzy kierowcy oraz kto jest winny i jakie jest następstwo zdarzenia. Oświadczenie o kolizji drogowej sporządzane jest na potrzeby poszkodowanego . Stanowi podstawę do tego, by później móc egzekwować dla siebie odpowiednie odszkodowanie, chociażby na pokrycie kosztów naprawy jego pojazdu, lakierowana itp.

Oświadczenie o kolizji drogowej – jak powinno wyglądać i jakie skutki ma jego złożenie?

Przy ustaleniu danych do oświadczenia o kolizji drogowej uwzględnia się zawsze:

· przebieg zdarzenia, który jest jasny dla wszystkich jego uczestników,

· wskazanie winnego kolizji drogowej, jeśli strony to wiedzą i są w tym zakresie zgodne, a osoba wskazana również akceptuje, że swoim działaniem doprowadziła do danej kolizji,

· dane o dokumentach stron, np. o numerach i seriach dowodów osobistych kierujących, numerach dowodów rejestracyjnych pojazdów uczestniczących bezpośrednio w kolizji,

· informacje o stanie trzeźwości kierowców.

Prawidłowo sporządzone oświadczenie o kolizji drogowej musi zawierać następujące elementy:

· dane sprawcy – jego imię, nazwisko, numer pesel, numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania oraz dane kierowcy uszkodzonego pojazdu,

· kategoria i numer prawa jazdy,

· nazwa zakładu ubezpieczeniowego sprawcy,

· okoliczności kolizji – data, godzina, miejsce, przyczyna oraz stwierdzenie sprawcy,

· opis uszkodzeń z zaznaczeniem miejsc uszkodzonego samochodu,

· mapka sytuacyjna, na której przedstawiony jest uproszczony przebieg zdarzeń.

Podpisanie oświadczenia o kolizji drogowej, ze wskazaniem winnego, jest jednoznaczne z przyznaniem się do błędu, gdy wskazany tam, jako winny, je podpisuje. Wielu kierowców, zwłaszcza młodych, ulega presji starszego kierującego i podpisuje oświadczenie o kolizji drogowej , a później okazuje się, że wcale nie byli winni. Można jednak odwołać zeznanie, które jest w oświadczeniu. Skutkiem spowodowania kolizji może być umieszczenie danych kierowcy w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czego następstwem będzie podniesienie automatycznie w przyszłości dla tego kierowcy składki ubezpieczeniowej OC, NNW itp.

Co sądzisz o tym artykule?
50
4
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0